Fagligt grundlag

Fagligt grundlag

Alle vores beboere er unikke mennesker, der hver især har krav på individuel støtte og behandling – og på tryghed og omsorg.

Botilbuddet har gennem en del år været aktiv på det specialiserede socialområde. Vi tilhører gruppen af ”ikke-offentlige tilbud”, som samarbejder med en del forskellige kommuner. Det er vores ambition altid at sikre høj faglighed, tæt samarbejde med borgerne og pårørende samt jer som myndighed og samarbejdspartner. Vi tilstræber altid at sikre borgerne det bedst mulige tilbud og ophold hos os.

Vi arbejder dialog orienteret i relation til den enkelte beboer og i relation til beboer-gruppen som helhed. Den daglige pædagogiske indsats vil være med et afsæt i den miljøterapeutiske metode, den kognitive metode og i den narrative tanke og metode.

At mestre livet er ikke altid så let, hvis ens forudsætninger stiller sig i vejen. Vi tror på at alle gør sig umage og tilstræber at gøre sit bedste

Derfor er vi faktisk rigtig glade for, at vi gennem de sidste mange år, som en faglig kompetent samarbejdspartner for kommunerne, kan dokumentere at borgere, der er visiteret til vores botilbud, kommer videre i deres liv med flere- og bedre redskaber til at klare sig i egen bolig.

Indskrivninger hos os vil altid have et udviklings- og tidsperspektiv, således borgerne kommer stærkere videre i deres liv.

En del borgere vælger at rejse tilbage til deres egen kommune efter udskrivning, mens andre ønsker at blive i Aarhus med interesse i den store tilbudsvifte der er for beskæftigelse og uddannelse. Vores ambition er at medvirke og hjælpe, hvor det er muligt.

Dokumentation af den faglige indsats anser vi som væsentlig og samarbejder naturligvis med kommunerne herom. Forventningsafstemning er central før, under og efter indskrivning.

Vi er altid indstillet på at komme ud for at fortælle om os – og vores botilbud. Vi håber at vi med den viden, faglighed og erfaring indenfor det specialiserede socialområde kan være et relevant botilbud for en eller flere af jeres borgere.

Bostederne er fondsejede med samme bestyrelse og samme ledelse.

​Vores rekrutterings-og uddannelsesstrategi vil altid have et fokus på, at vi kan modsvare beboergruppens behov. Medarbejderne har senest gennemgået uddannelse i Medicinhåndtering, Autismepilotuddannelse samt uddannelse i Miljøterapi. Personalet modtager supervision af autoriseret psykolog fra Psykiatrien i Region Midtjylland.

​Pædagogik & metoder

Vi arbejder med at skabe struktureret, forudsigelige og genkendelige rammer for den enkelte. Vi ved, at faste, meningsgivende rutiner skaber tryghed.

Vi kan fremhæve følgende pædagogiske tilgange og metoder som benyttes i vores bosted;

Autismepilot

Autismepilot er et 1-årigt uddannelsesforløb. Det er en kompetencegivende basisuddannelse, som har til formål at skabe et endnu bedre samarbejde med den enkelte borger end tidligere. Gennem teori, undervisning og praktisk implementering har medarbejderne fået viden og forståelse for de grundlæggende elementer i Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF), indsigt i pædagogiske og kognitive metoder samtidig med, der har været fokus på rollen som professionel.

Miljøterapi

Miljøterapi er kvalificeret mentaliseringsbaseret relationsarbejde, der er solidt forankret i viden og teorier om, hvilke samspil og forhold, der er sunde for vores udvikling og hvilke samspil og forhold, der risikerer at gøre os syge. Ude fra denne viden tilrettelægges og organiseres både den relationelle del af et behandlingsmiljø og den fysiske del af samme.
Miljøterapeutisk relationsarbejde er en faglig tilgang og praksis, der fremmer menneskelig udvikling, og som hviler på der er en organisatorisk klarhed, at det psykiske fundament for udvikling er ok, og at det fysiske fundament understøtter denne udvikling.

Stemmehørerfacilitatorer

Stemmehørerfacilitatoren er en fagperson, der hjælper andre mennesker med at forstå og håndtere deres stemmer og dermed hjælpe dem til større trivsel. Uddannelsen forløber over 12 dage + 1 opfølgningsdag med skiftevis teori og praktiske øvelser.

Målet er aldrig at fjerne eller ignorere stemmerne, men snarere at hjælpe stemmehøreren til at håndtere dem gennem en inviterende tilgang til stemmerne. Ifølge stemmehørerfacilitator Trevor Eyles (underviser) er stemmerne ofte til stede for – i en eller anden forstand – at hjælpe, og hvis de bliver ignoreret, kan det derfor føre til, at de bliver mere insisterende og påtrængende.​

Vi er underlagt tilsyn fra Socialtilsyn Midt.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.