Info til beboerne

​Beboerinformation

– som du kan læse alene, sammen med din familie eller sagsbehandler.

5 hurtige …

  • Du er fyldt 18 år og har brug for støtte, så dit liv fungerer.
  • Du er indstillet på at bo i bofællesskab med andre, som også har brug for støtte og vejledning.
  • Du accepterer andre beboere med de stærke og svage sider, de måtte have.
  • Du accepterer, at hjælpen gives af personale med erfaring og uddannelse.
  • Du accepterer at samarbejde med afsæt i en Handleplan for dit ophold i bostedet.

Bostedet Vangsbovej 5 er et mindre og overskueligt botilbud i Århus (Hasselager), godkendt til 7 beboere. En af pladserne kan bruges til aflastning, afklaring eller akut indskrivning.

Bostedet Vangsbovej 5 er indrettet i en villa i den sydlige del af Århus. Se – Sådan bor vi.

På værelserne er der stik til tv. I fællesstuen er der adgang til fælles tv.. og Internet.

Bostedet er placeret centralt i Hasselager – tæt på busser og indkøbscenter.

På samme måde er det let at komme til arbejdspladser eller undervisningstilbud.

Vi har egen stor have samt cykelskur / carport.

Bostedet har åbent hele året

Personalegruppen er overskuelig og består af medarbejdere med forskellige arbejdsområder. Personalets arbejdsdag fremgår af en fælles informations-tavle i entreen.

Morgenmedarbejderen har til opgave at yde hjælp om morgenen, så beboerne kommer af sted til deres forskellige gøremål uden for bostedet. Morgenmedarbejderen spiser morgenmad med beboerne. Morgenmedarbejderen arbejder alle hverdage 7-9 eller efter aftale. I perioder er der ikke behov for at beboerne vækkes tidligt og derfor kan vi flytte på arbejdstiderne til eftermiddag og aften.​

Praktisk medhjælp gør rent i fællesarealerne og hjælper med at holde vores bosted super flot og rart at være i.

Pedellen er bostedets altmuligmand – ham der kan alt det praktiske

Pædagogerne har til opgave at hjælpe dig med, at du opnår dine mål, og arbejder formiddage, eftermiddage og om aftenen.

Du får en kontaktperson i bostedet. Din kontaktperson skal hjælpe dig med de forskellige arbejdsopgaver, der er aftalt. De andre medarbejdere bidrager efter aftale.​

Vi har en vagttelefon som kan kontaktes alle dage 22-6. Telefonnummeret er ophængt og eller meddelt til beboeren. Den der har telefonvagten kommer i bostedet, hvis der er brug for det.

Medarbejderen der har vagttelefonen, har til opgave at være parat, hvis du får brug for hjælp i forbindelse med sygdom eller i enhver situation, hvor du har brug for akut hjælp.

Sygdom – hvis du bliver syg, skal du sige til. Det er vigtigt, at du får den rigtige hjælp (lægehjælp hos egen læge, i lægevagten eller i skadestuen på Århus Sygehus).

De mest almindelige sygdomme klares i bostedet med hjælp fra personalet og evt. de øvrige beboere (det er vigtigt at vi hjælper hinanden).

Husk at du kan bruge telefonvagt ordningen (22-6)

Hvis du har arbejde eller er tilmeldt undervisning udenfor bostedet, er det vigtigt, at du meddeler dette direkte til arbejdsplads eller skole hvis du skal syge-meldes.

Økonomi – du modtager førtidspension eller kontanthjælp eller anden ydelse når du flytter ind i bostedet. I bostedet får du hjælp til at lægge budget, ligesom du får hjælp til at styre din daglige økonomi.

Egenbetaling – når du bor i bostedet, skal du betale et beløb til husleje, kost, fællesudgifter mv. Egenbetaling udregnes af din egen kommune og betales dertil.

Når alt er betalt, vil du have et beløb til din egen rådighed. Dit rådighedsbeløb skal dække udgifter til dit personlige forbrug samt de udgifter, du i øvrigt måtte have.​

Læge og tandlæge – når du flytter ind i bostedet, skal du vælge både læge og tandlæge. Du får hjælp af personalet, så du kan udfylde de forskellige papirer, der skal sendes.

Forsikringer mv. – når du flytter ind i bostedet, skal du have en forsikring, der dækker indbo og ansvar. Du får hjælp fra personalet til tegning af forsikring. Hvis du har tv eller radio, skal du betale licens.

Patient transport – vi har et Falck-abonnement, som vi kan bruge til patienttransport til og fra behandling i lægevagt, skadestue eller lign. behandling.

Traditioner – er vigtige at holde fast i. Vi fejrer din fødselsdag med det, der hører med til en god fødselsdag. I forbindelse med din fødselsdag kan vi spise i bostedet eller i byen.

Julen fejres med alt det, der hører til: gaver og god mad mv. Nytårsaften fejres med en god middag samt fyrværkeri mv.

​Husregler​

​Husregler skal sikre at alle beboere kan opleve bostedet som trygt og rart at opholde sig i. I bostedet er der ikke mange regler at forholde sig til; men der er nogle få regler, som du skal respektere.

1. Du skal tage hensyn til dine naboer i og uden for bostedet – hvilket også gælder i forhold til at spille musik på dit værelse. Brug eventuelt høretelefoner.

2. Du er medansvarlig for oprydning i fælleslokalerne – andre skal ikke rydde op efter dig.

3. Du er ansvarlig for at yderdøre er låst, når du forlader huset. Hvis du ser, at der er åbne vinduer i fælles lokalerne, forventer vi at du tager et medansvar for at disse lukkes, når du forlader huset. Tjek med de andre beboere.

4. Du kan ikke have pelsdyr i bostedet. Det er tilladt at holde hobbydyr – ansvaret for dyrenes velfærd er dit.

5. Du må ryge på dit eget værelse – eller hos andre beboere, hvis dette er aftalt. Bostedet har en rygepolitik (se pkt. 7.), hvilket betyder at du skal efterkomme personalets ønske om at lukke din dør så røg ikke trænger ud i fællesarealerne. Det vil være et positivt bidrag til indemiljøet at du minimerer rygning indendørs – eller udelukkende ryger udendørs.

6. Bostedet er godkendt til beboere med behov for støtte til at komme videre i livet – aktive misbrugere er ikke en del af målgruppen. Det er derfor ikke tilladt at være i besiddelse af eller forbruge hash, amfetamin, kokain, mv. i bostedet. Alkoholmisbrug vurderes ud fra de samme principper. Overtrædelse kan medføre udskrivning med kort varsel.​

7. Bostedet har jf. gældende lovgivning en rygepolitik. I bostedet er det ikke tilladt at ryge i fællesrum og fælles kontorer. Se opslag i bostedet.​

8. Bostedet har en aftale med din kommune om, at vold – eller trusler om vold – over for de øvrige beboere eller personale kan betyde politianmeldelse eller opsigelse med kort varsel.​​

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.