Har du spørgsmål? Ring til os på tlf:: 

86 28 38 04 / 28 10 30 64

​Kontakt Bostedet Vangsbovej

Opholdspris 2020 kr. 63.775,00

pr. 1.2.2020 - 2 ledige pladser

heraf 1 ordinær plads og 1 plads til afklaring, akut indskrivning eller aflastning

Henvendelser af administrativ karakter – herunder visitation – 

samt indbetalinger for ophold/indskrivning m.m. til bostedets administration:

Vedr. takst regulering pr. 1. januar 2021.

Det følger af Social og Indenrigsministeriets hjemmeside, at sociale tilbud, der har oplevet ekstraudgifter som følge af Covid 19 epidemien, kan regulere taksterne med henblik på at dække ekstra udgifter under visse betingelser.

Blandt andet på den baggrund har vi set os nødsaget til at regulere taksten yderligere end KL´s 1,5 % udmelding i deres taksttabel. Det bemærkes i den forbindelse at vores takster hidtil ikke har ligget i den dyreste ende af skalaen for botilbud generelt.

Taksten beregnes på baggrund af budget for 2021 godkendt af Socialtilsyn Midt.

Ovennævnte regulering forudsætter en godkendelse af budget 2021.

Socialtilsyn Midt har godkendt budget for 2021.

2020 har været et år, hvor vores drift har været voldsomt udfordret af Covid 19 epidemien.

Udover de forholdsregler vi selv har måttet træffe i hverdagen, er vi fortsat ramt af at vores sædvanlige samarbejdspartnere ikke i mange måneder har kunnet udføre det arbejde, der kræves med henblik på at foranstaltninger kan effektueres – forbesøg har for eksempel ikke været muligt i en længere periode.

For os har det i praksis betydet, at vores drift fra marts måned 2020 har været ”amputeret” og vores ydelse har været begrænset til at gælde de allerede indskrevne borgere, som for nogles vedkommende har været særlig ramt psykisk og socialt af Covid 19 restriktionerne pga. lukkede aktivitetstilbud, besøgsforbud mv., hvilket har fordret en ekstraordinær pædagogisk indsats.

Det har således været helt umuligt at imødekomme budgetforudsætningerne.

Øgede udgifter til værnemidler, sprit og ”Covid 19 tilpasset” rengøring har været en følge heraf til beskyttelse af beboere og personale, ligesom flere medarbejdere, af egen læge, har været hjemsendt pga. mistanke om Covid 19 indtil negativ test forelå og det sker fortsat som epidemien blusser op. Dette har, for os, betydet og betyder fortsat ekstraordinære øgede udgifter på vikarbudgettet.

Fonden Vangsbovej prioriterer gode arbejdsvilkår for medarbejderne, hvorfor bostedet har overenskomst med SL. Dette bevirker imidlertid, at det ikke har været en realistisk mulighed at regulere på personalesiden, da vi har lav personalegennemstrømning og flere medarbejdere har op mod 6 måneders opsigelse.

Vores tilgang har været og er fortsat, uanset Covid 19 epidemi, at vi, som kompetent udfører på området, tager vores ansvar særdeles seriøst ved, at vi vedholdende leverer solidt og med sædvanlig faglig kapacitet og styrke overfor beboere og vores samarbejdspartnere i kommunerne, således såvel borgerne som kommunerne dokumenterbart modtager pædagogik for pengene!

Vi ser frem til et 2021 og ønsker fremadrettet at komme i mål på alle ydelsesområder og fortsat levere på højt fagligt specialiseret niveau.

Imidlertid må det på nuværende tidspunkt forventes at de udfordringer og økonomiske konsekvenser, der følger af Covid 19, også vil gøre sig gældende for 2021.

Taksten i bostedet Vangsbovej har i 2020 været på 63.775 kr. og vil i 2021 stige til 67.981 kr. svarende til en takst regulering på 6,58 %

Vi vurderer, den helt unikke Covid 19 situation er forklaringen herpå.

Notat v.

John Anderskou, leder og Marianne Toft, souschef

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Fonden Vangsbovej 5

CVR: 26506026

​Elkjærvej 38 

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41996960 eller 28103064
E-mail: ja@vita-csa.dk