Om os

​Hvem er vi

​Vangsbovej 5 er et botilbud for voksne over 18 år, der har brug for støtte i hverdagen.

Vores målgrupper

​Voksne fra 18 år med sammensatte sociale, adfærdsmæssige og personlige udfordringer, herunder både udviklings-, opmærksomheds- og personlighedsforstyrrelser

Vi tilbyder:

Aflastning – i forbindelse med weekends, forlængede weekends eller ferieperioder. Aflastning kan efter aftale medføre permanent indskrivning i bostedet Vangsbovej 5.

Afklaring – i en afgrænset periode efter aftale, når der er behov for afklaring i forhold til mere permanent foranstaltning.

Akut indskrivning – i en afgrænset periode efter aftale, når der er behov for hurtig løsning af et problem der kræver øjeblikkelig indsats. Akut indskrivning kan medføre permanent indskrivning i bostedet Vangsbovej 5.​

Tilbudsportalen

Bostedet Vangsbovej 5 er registreret på Tilbudsportalen

Tilsyn

Tilsynsmyndighed er SocialtilsynMidt.

​Samarbejde

Bostedet Vangsbovej samarbejder med kommuner, samt andre professionelle, herudover er bostedet medlem af LOS – de Private Sociale tilbud.

Bostedet Vangsbovej har et tæt samarbejde med vores søster botilbud Gl. Kongevej, Bystævnet 2 i Lystrup.​

​Bostedet retter sig mod voksne med sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer. Se vores målgrupper.

Det forudsættes, at den enkelte er indstillet på at indgå i et forpligtende fællesskab med de øvrige beboere, og at man er aktivt søgende i forhold til – eller deltager i dagtilbud, skoleuddannelse, arbejde eller anden aktivitet udenfor bostedet.

Målsætning

Gennem en vedvarende faglig indsats vil vi lære beboerne at tage ansvar for egne handlinger samt lære dem at forholde sig til samfundets forventninger og krav. Vi vil støtte i forhold til erhvervs- og uddannelsesprocesser.

Vi vil lære beboerne at strukturere og organisere deres dagligdag med henblik på at gøre dem parate til en mere selvstændig tilværelse. Vi vil støtte beboerne i udvikling af deres praktiske og sociale kompetencer. Den faglige indsats i botilbudet vil altid tage afsæt i en formuleret handleplan.

Metode

Vi arbejder dialogorienteret i relation til den enkelte beboer og i relation til beboergruppen som helhed. Den daglige pædagogiske indsats vil være med afsæt i miljøterapeutisk metode, kognitiv metode samt narrativ tanke og metode.

Ud fra interesse og forudsætninger forsøger vi at tilrettelægge aktiviteter for den enkelte – eller for gruppen når dette skønnes at være relevant.

​​Personale

Der er ansat pædagogisk uddannet personale samt personale med relevant erfaring fra området med tjeneste eftermiddag, aften og i weekender. Herudover er der ansat morgenmedarbejder, pedel og praktisk medhjælp. Botilbudet har en daglig leder.

Der er telefonrådighedsvagt ALLE DAGE fra kl. 22.00 – 06.00, således at beboerne i akut nødsituation kan komme i kontakt med en medarbejder.​

Der er fast supervision fra ekstern supervisor.

Uddannelsesinstitutioner

Vangsbovej 5 modtager praktikanter fra de pædagogiske uddannelser.

Handlekommune

Handlekommune betaler fuld opholdspris (i denne opholdspris er indeholdt udgifter til logi og kost). Det er op til handlekommune, i forhold til den enkelte beboer, at udregne egenbetaling for ophold i bostedet. Handlekommune forestår det administrative arbejde i den forbindelse.

Beboeren vil efter egenbetaling til handlekommune have et rådighedsbeløb til betaling af de løbende udgifter. Personalet kan være behjælpelig i forhold til økonomi styring.

Arbejdstilbud

I særlige tilfælde kan bostedets personale være behjælpeligt med at etablere individuelle beskæftigelsestilbud / kursusforløb.

Sådanne tilbud vil altid være efter aftale med handlekommune/ sagsbehandler.

Til beskyttet beskæftigelse og/eller særlig hensyntagende undervisning henvises til Århus kommune.

Visitation

Der visiteres til bostedet Vangsbovej 5 ved henvendelse til Fonden Vangsbovej 5. Administrationen, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj, telefon 41996960

Vi forventer at anbringende kommune i samarbejde med den potentielle beboer, formulerer en handleplan der beskriver den aftalte indsats. Med henblik på at iværksætte indsatsen, forventer vi at Handleplan forligger forud for eller umiddelbart efter indskrivning.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.