Paragraffer

Midlertidigt botilbud

§ 107 er en paragraf i Serviceloven, der definerer, at det er et midlertidigt botilbud, som f.eks. kan tilbydes til personer med nedsat funktionsevne. Vores bosteder er alle § 107-tilbud. Hos os er målgruppen …

Vores ambition er at styrke beboernes mulighed for på sigt at flytte i egen bolig gennem et tæt relations arbejde, hvor beboeren hele tiden er med til at definere og sætte mål for indsatsen.

Hvad betyder § 107 botilbud?

Vi er et § 107 botilbud, dvs. et midlertidigt botilbud for unge voksne, som har brug for særlig støtte i en periode af deres ungdomsliv, før de kan klare sig i egen bolig.

En del af vores § 107 botilbud er botræning i form af støtte til madlavning, tøjvask, personlig hygiejne, økonomi m.m.

For at kunne bo hos os skal du derfor være visiteret til et § 107-tilbud af den kommune, du bor i.

Hvem kan få et botilbud efter §107?

  1. Personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og
  2. Personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte.

Kilde: https://danskelove.dk/serviceloven/107

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.