Har du spørgsmål? Ring til os på tlf:: 

86 28 38 04 / 28 10 30 64

​Vistitation

​​​Visitationsprocedure

Vores hus er som udgangspunkt altid åbent for potentielle nye beboere, deres pårørende, kommunale sagsbehandlere og andre samarbejdspartnere. Ønsker man en uforpligtende fremvisning og orientering om bostedet, skal man blot ringe i forvejen og aftale et tidspunkt med personalet. Se også www.bostedetvangsbovej.dk og www.los.dk for generel information.

Vi forventer at beboere skal være beskæftiget med arbejde, skolegang eller anden form for dagbeskæftigelse. Det forudsætter, at der foreligger en handleplan herom fra den kommunale sagsbehandler. Er der ikke iværksat nogen form for beskæftigelse, er vi gerne behjælpelige med at give råd og vejledning om de forskellige muligheder inden for Århus Kommune.

Første del af visitation:

Visitation forudsætter henvendelse fra den kommunale sagsbehandler til botilbudets administrationskontor enten per brev eller telefon. Vi henviser til vores administrative adresse:

Fonden Vangsbovej

Elkærvej 38, 8230 Åbyhøj

tlf.nr. 41996960

I første omgang vil bostedets leder vurdere, om den konkrete henvendelse er relevant i forhold til bo-tilbudets målgruppe. Hvis lederen vurderer, at henvendelsen ikke er relevant, sker der ikke videre visitation.

Hvis bostedets leder vurderer, at henvendelsen er relevant, anmoder lederen den kommunale sagsbehandler om at fremsende relevante sagsakter til botilbudets administrationskontor.

Sagsakterne bliver grundigt gennemgået af Visitationsudvalget, som består af bostedets leder, en eller flere af bostedets medarbejdere samt af ekstern faglig konsulent. Hvis gruppen vurderer, det er relevant, kan den i særlige tilfælde indkalde en privatpraktiserende psykolog i forbindelse med gennemgangen af det fremsendte sagsmateriale.

​Hver enkelt giver en vurdering af, om den pågældende borger matcher botilbuddets øvrige beboer gruppe, og af de specifikke problemstillinger, der er beskrevet i sagen. Herefter afgør udvalget, om den konkrete henvendelse kan føre til en indskrivning i botilbuddet.

Botilbudets leder retter så skriftlig eller telefonisk henvendelse til borgernes kommunale sagsbehandler med henblik på 2. del af visitationsprocessen.

Anden del af visitation:

1. forbesøg – afklaring

Kort tid efter visitationen inviterer vi ansøgeren til et besøg i bostedet. Ofte vil ansøgers sagsbehandler og/eller pårørende deltage. Beboeren møder her en af de medarbejdere, der er udset til at være blandt kontaktpersonerne. Medarbejderen viser rundt på stedet og fortæller om de forskellige praktiske forhold, der gør sig gældende for bostedet.

Vi forventer, at ansøger i forlængelse af 1. besøg bliver mere afklaret i forhold til, om botilbuddet kan være det rette tilbud. På samme vis skal 1. besøg afklare, om bostedets personale fortsat finder en indskrivning relevant. I alle tilfælde aftales en uges gensidig betænkningstid, der har til formål at give plads til nødvendige, gensidig overvejelse omkring indskrivning.

2. forbesøg – endelig afklaring

I forbindelse med 2. besøg vil den nu kommende beboer være ledsaget af sin sagsbehandler og/eller pårørende. Vi forventer, at den kommende beboer i forbindelse med besøget har forberedt yderligere spørgsmål til forskellige praktiske og indholdsmæssige dele af botilbuddet.

Den nye beboer møder igen en af sine kontaktpersoner, som viser rundt i bostedet. Efter en rundvisning gennemfører vi en samtale, hvor vi behandler alle spørgsmål og overvejelser. Dokumentet "Beboerinformation" gennemgås, og vi aftaler praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med indflytning.

Desuden gennemgår vi på 2. besøg de retningslinjer, der gælder i forbindelse med indskrivning i bostedet. Det gælder i forhold til oplysning om kontaktpersoner, bostedets forpligtelser overfor handlekommune, udveksling af informationer med forskellige nøglepersoner, dagbogsnotater, individuelle samtaler samt statusrapporter. Herudover oplyser vi, hvilke forventninger vi har til beboeren i forbindelse med indskrivning. Det gælder i samarbejdet med kontaktpersoner, i samarbejdet om handleplan og indsatsmål samt forpligtelser i forhold til bofællesskabet.

Den kommende beboer underskriver "Samtykkeerklæring vedrørende udveksling af informationer. Dokumentet arkiveres i beboerens journal.

​Fonden Vangsbovej 5

CVR: 26506026

​Elkjærvej 38 

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41996960 eller 28103064
E-mail: ja@vita-csa.dk